Naturen åpner nye muligheter

Det snakkes mye om holdbarhet i disse tider. Det gjelder ikke minst innenfor møbel og innredningsbransjen der bevisstheten har kommet langt ikke minst som følge av et sterkt press fra forbrukerne. Vi ønsker ikke helt å forlate det bruk-og-kast-samfunnet vi er vokst opp i, men vil samtidig at denne holdningen ikke skal ødelegge miljøet. Derfor har vi sett en stor oppfinnsomhet når det gjelder å utvikle og ta i bruk materialer som små klimaavtrykk.

Bruk av knuskesopp er et slik eksempel. Det ikke bare fremstiller seg selv mer eller mindre, men det lar seg dessuten kompostere. En lampe laget av dette materialet kan man altså rett og slett kaste i naturen eller aller helst i komposten når man er lei av den og vil kjøpe seg en ny.

Andre materialer som har vunnet innpass de siste årene er bambus og ulike sorter av siv. Det som kjennetegner dem er at det gå med veldig lite naturressurser for å dyrke dem frem, de er lette å bearbeide og transportere og dessuten er de lette å tilbakeføre til naturen ettersom de bare inneholder slikt som inngår i naturens eget kretsløp. Slik kretsløp-tankegang er sentralt når det gjelder møbler og holdbarhet.

 

plumbers