Møbler – mer enn bare bruksgjenstander

Det er mange måter å se på møbler på. For veldig mange er det for eksempel bare en bruksgjenstand, verken mer eller mindre. Den skal fylle en funksjon i alle fall for en tid og det er ikke så viktig hva det er laget av eller hvor det er laget. For disse er det kanskje heller ikke så viktig hvordan det ser ut eller hvilken farge det har bare det fyller sin funksjon på en tilfredsstillende måte. Disse menneskene er det nok ikke så mange igjen av lenger for veldig mye tyder på at folk blir mer og mer opptatt av hvordan de innreder sine hjem.

Stor interesse for innredning

Det er bare å se på det hav av innredningsmagasiner som har dukket opp. Et kort besøk på nærmeste Narvesen kiosk avdekker hyllemeter av magasiner både på norsk og engelsk og det faktum at det er så mange av dem indikerer veldig tydelig at dette er emner som opptar veldig mange mennesker. Trolig både menn og kvinner. Det går trender i innredning og hvordan vi innreder vårt hjem sier nok en helt del om hvem vi er.

Møbler er altså etter hvert blitt mye mer enn bare en bruksgjenstand og i de tilfeller der man fremdeles ser på det som en bruksgjenstand stiller man etter hvert mye større krav til design og kvalitet enn tidligere. For ikke å snakke om at man i dag er veldig bevisst på hvor stort miljøfottrykk det enkelte møbel setter.

Exit bruk-og-kast

Den gamle bruk-og-kast-mentaliteten er helt klart på vei ut. Det store svenske møbelforetaket IKEA ble lenge sett på som en eksponent for denne kulturen. De laget enkle og billige møbler av svært enkel kvalitet og som designmessig ikke utfordret noen. Møbler som erfaringsmessig raskt ble byttet ut. Ofte med andre tilsvarende møbler. Og man gjorde det med lett hjerte ettersom de jo var billige å kjøpe den gangen og billige å erstatte i dag. Konseptet ble en formidabel suksess, men også der kom man etter hvert til den innsikt at folk etter hvert stiller større krav til både utseende og kvalitet. Resultatet er at man også fra den fronten har tilpasset seg markedet og de leverer i dag en helt annen standard enn tidligere. Men de er fremdeles i den billige enden av markedet. Det er en idé som de aldri kommer til å slippe selv om de etter hvert har fått tøff konkurranse fra andre billigmøbel produsenter.

Enda tøffere er nok konkurransen i den andre enden av skalaen. Der man legger mye større vekt på design og kvalitet, men der også prisene ligger på et helt annet nivå. I alle de nordiske landene har man utmerkede eksempler på møbelprodusenter som retter seg mot den delen av markedet der det er design, form og farge, kvalitet, miljøbevissthet og egenart som er de viktigste parameterne når man velger møbler.

plumbers